โครงการซัมเมอร์ ระยะสั้น Warsaw Poland 3 อาทิตย์

โครงการซัมเมอร์ ระยะสั้น Warsaw Poland 3 อาทิตย์

เรียนภาษาและทัศนศึกษา เมือง Warsaw ประเทศโปแลนด์ ระยะเวลา 3 อาทิตย์

ในการเข้าร่วมโครงการ น้องๆจะได้เรียนภาษาในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายจะมีพาชมสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง Warsaw, Poland

เดินทาง เดือน เมษายน , มิถุนายน ของทุกปี

ค่าโครงการ 99,000 บาท

 

รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ที่พัก
  • ค่าเรียนตลอดโครงการ
  • ค่าทัศนศึกษา
  • ค่าอาหารบางมื้อ
  • ค่าวีซ่า

ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ค่าเข้าสถานที่บางแห่ง
  • ค่าทัศนศึกษาเมืองอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ
  • ค่าอาหารบางมื้อ