โครงการ เรียนภาษา และฝึกงาน ประเทศ สหรัฐอเมริกา

WorkAndStudy_USA_tel

New York , USA
ระยะเวลา 3 เดือน
ค่าโครงการ 99,000 บาท

 

สมัครออนไลน์

 

มีให้เลือกเดินทาง 2 ช่วง

 1.  1 March – 31 May 2015
 2. 28 March – 27 June 2015
 3. 18 May – 17 August 2015

* วันเดินทางสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับช่วงปิดเทอมของน้องแต่ละมหาวิทยาลัยได้ สอบถามโทร. 02-869-5407

 

โครงการ นี้จะเป็นโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนภาษา และฝึกงานโดยได้รับค่าตอบแทน งานส่วนใหญ่จะเป็นพวกจิตอาสา เช่น ปลูกป่า สอนหนังสือ มีค่าตอบแทนให้ 50-70 เหรียญ และ มีที่พักให้ฟรี พร้อม อาหาร 3 มื้อ ตลอดโครงการ  หลังจากจบโครงการ น้องๆจะได้รับประกาศณียบัตรการเข้าร่วมโครงการ และ ประกาศนียบัตรทางด้านภาษา

คุณสมบัติผู้สมัครโครงการ

 • อายุ 18 – 24 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ใน ระดับ มหาวิทยาลัย
 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานได้ (ไม่จำเป็นต้องยื่นคะแนน ielts / toelf  ,แต่หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

กำหนดการต่างๆ สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • เริ่มสมัครได้ตังแต่วันนี้ โดยการกรอกใบสมัคร และส่งมาที่ b2ceducationgroup@gmail.com  (ค่าสมัคร 500 บาท) หมดเขตสมัคร 30 พฤศจิกายน 2557
 • เมื่อส่งใบสมัครแล้ว รอการติดต่อกลับจากทาง B2C เพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • สัมภาษณ์ผ่านเรียบร้อย ชำระค่าโครงการ 10,000 บาท
 • จากนั้นจะมีจดหมายจากทางสหรัฐ เพื่อใช้สำหรับยื่นขอวีซ่า (จะมีเจ้าหน้าที่ B2C ช่วยดำเนินการให้)
 • เลือกวันเดินทาง (1 March – 31 May หรือ 28 March -27 June 2015)

ค่าโครงการรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษตลอดโครงการ
 • ที่พักตลอดโครงการ
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ ตลอดโครงการ
 • ค่ารถรับส่ง สนามบิน ถึงที่พักใน New york
 • ค่าจัดหาที่ฝึกงาน
 • ค่าดำเนินการ

ค่าโครงการไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ,ค่าอาหารนอกเหนือจากในโครงการ ฯลฯ
 • ค่าทำ Passport
 • ตั๋วเครื่องบินไป- กลับ กรุงเทพฯ – นิวยอร์ค
 • ค่า VISA เข้าสหรัฐอเมริกา

สมัครออนไลน์

 

 

ตัวอย่างตาราง เรียน และฝึกงาน

 

 

unnamed-2

 

 

unnamed-3