โครงการศึกษาภาษา และ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฝรั่งเศส

ณ ประเทศ ฝรั่งเศส และ สเปน
ระยะเวลา 3 อาทิตย์
ทุนส่วนลด เหลือเพียง 99,000 บาท
14 มีนาคม – 5 เมษายน 2558

 สมัครโครงการนี้ออนไลน์

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครโครงการ

 • อายุ 12 – 24 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ ระดับมัธยมศึกษา หรือ มหาวิทยาลัย
 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ 14 มีนาคม – 5 เมษายน 2558
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส

ค่าโครงการปกติ 170,000 บาท (รับสมัครถึงวันที่ 20 ก.พ.58)
สำหรับผู้ได้รับทุน ชำระค่าโครงการเพียง 99,000 บาท (รับสมัครถึงวันที่ 20 ม.ค. 58)
นอกจากนี้ น้องๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ อาจได้รับทุนเรียนต่อที่ฝรั่งเศสอีกด้วย หากมีผลการเรียนดี ขณะเข้าร่วมโครงการ

โดยน้องๆ จะได้เรียนภาษาฝรั่งเศส ณ ประเทศฝรั่งเศสในช่วงเช้า
ช่วงบ่าย และ วันเสาร์-อาทิตย์ น้องๆจะได้เดินทางทัศนศึกษา ประเทศฝรั่งเศสและสเปน

กำหนดการต่างๆ สำหรับผู้ขอทุน

  • วัน นี้ – 20 ม.ค. 58 เปิดรับสมัคร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ รับน้องจำนวนจำกัด เมื่อได้รับผู้สมัคร ครบจำนวนแล้ว ทางโครงการจะปิดรับสมัครทันที
 • ผู้ได้รับคัดเลือก ยืนยันการรับทุน ,ชำระค่าโครงการ และส่งมอบ Passport ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2558
 • 1 มี.ค. 58 ประชุมปฐมนิเทศน์ก่อนเดินทาง
 • 14 มีนาคม – 5 เมษายน 2558 ศึกษาภาษา และ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฝรั่งเศส

ค่าโครงการรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ตั๋วเครื่องบินไป- กลับ กรุงเทพฯ – ฝรั่งเศส
 • ที่พักตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร เช้า และ เย็น
 • ค่า VISA เข้าประเทศ ฝรั่งเศสและสเปน
 • ค่าเรียนภาษาฝรั่งเศสตลอดโครงการ

ค่าโครงการไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ,ค่าอาหารนอกเหนือจากในโครงการ ฯลฯ
 • ค่าทำ Passport


สมัครโครงการนี้ออนไลน์

 

ภาพความประทับใจโครงการเรียนภาษาฝรั่งเศส เมษายน 2557