เกี่ยวกับเรา

summerCanada

บริษัท บอร์นทูคอนซัล จำกัด

บริษัท บอร์นทูคอนซัล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวความคิดในการให้บริการทางด้านการศึกษากับนักเรียน โดยเน้นในการอบรม การฝึกฝนในด้านการศึกษา บริษัทของเราได้ดำเนินงานในด้านการศึกษามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 ในโครงการการศึกษาและฝึกงาน ณ ประเทศอังกฤษ บริษัทมีสำนักงาน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นการสะดวกต่อนักเรียนในการขอความช่วยเหลือต่างๆ เราปฏิบัติงานในความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน OPEC, โรงเรียนรัฐบาลในประเทศอังกฤษ โรงเรียนเอกชนในประเทศไทย และสถานฑูต

 

บริการของเรา

 

 • โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
 • โครงการครูแลกเปลี่ยน
 • โครการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
 • โครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาการโรงแรม
 • ค่ายปิดเทอมภาคฤดูร้อน
 • โครงการทำงาน และท่องเที่ยว

 

 • โครงการทัศนศึกษาสำหรับอาจารย์
 • ศูนย์การศึกษาภาษาอังกฤษ
 • ให้คำแนะนำ และดำเนินการด้านวีซ่า
 • รับจองตั๋วเครื่องบิน
 • ศูนย์กลางการบริการในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ

 

 

LOGOWEBAAgents