โครงการซัมเมอร์ ระยะสั้น Milan ประเทศอิตาลี 3 อาทิตย์

เรียนภาษาและทัศนศึกษา เมือง Milan ประเทศอิตาลี  ระยะเวลา 3 อาทิตย์

milan-travel-guide-ed1010-main-1

ในการเข้าร่วมโครงการ น้องๆจะได้เรียนภาษาในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายจะมีพาชมสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง Milan ประเทศอิตาลี

เดินทาง เดือน เมษายน , มิถุนายน ของทุกปี

ค่าโครงการ 99,000 บาท

2013-10-30 14.45.38

รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ที่พัก
  • ค่าเรียนตลอดโครงการ
  • ค่าทัศนศึกษา
  • ค่าอาหารบางมื้อ
  • ค่าวีซ่า

ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ค่าเข้าสถานที่บางแห่ง
  • ค่าทัศนศึกษาเมืองอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ
  • ค่าอาหารบางมื้อ

 

BORN TO CONSULT CO.,LTD

118/8-9 อาคารมัลเบอร์รี่เพลส ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ : 02-869-5407 | แฟกซ์ : 02-869-6117

Email: b2ceducationgroup@gmail.com

Website: www.borntobeconsultant.com

Facebook : www.facebook.com/B2cEducationGroups